1.

tävlingsregler: Tävlingen är gratis att delta i, öppen för alla i Sverige och finns tillgänglig via Internet. För minderårig tävlande krävs målsmans tillstånd och vinsten får endast utnyttjas av person som är 18 år eller har målsmans tillstånd. Vinnarna måste ha fyllt 15 år senast den dag anställningen påbörjas. Vinnarna förväntas själva ordna och bekosta boende på samma ort som anställningen om inte annat anges under beskrivningen av företaget. Tävlingen går ut på att besvara frågor, skriva en motivering samt fylla i personuppgifter.

2.

bedömning: Sommarjobben är öppna för ansökan till och med 19 maj 2011. Vinnarna är de som juryn bedömer har klarat utmaningarna och har den bästa motiveringen till varför de ansöker om sommarjobbet. Juryn består av personer från Teknikföretagen och medlemsföretag. Juryns beslut kan inte överklagas. Vinnare meddelas via telefon vecka 23, 2011.

3.

vinsten: Sommarjobb med avtalsenlig lön. All eventuell inkomstskatt betalas av vinnaren. Vinsten består av sommarjobb under sommaren 2011 på något av de namngivna medlemsföretagen. Vilket företag det blir väljs av juryn. Som vinnare kan jag alltså inte bestämma vilket företag jag vill hamna på. Anställningsavtal skrivs med respektive företag. Företaget bestämmer även arbetsbeskrivning. Utöver dessa arbetsuppgifter skall sommarjobbaren även blogga om sina upplevelser under sommarjobbsperioden. Vinnaren ska även acceptera att dennes namn och bild kommer att användas i marknadsföringssyfte för Teknikföretagen med fria rättigheter att användas i alla marknadsföringskanaler under obegränsad tid. För minderårig ska målsman acceptera alla villkor och skriva under alla avtal.

Vinsten kan inte bytas mot kontanter eller ändras, vad avser innehåll, anställd på specifikt företag och omfattning. Vinsten är personlig och kan ej överlåtas.

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med PUL och kommer endast att användas för att administrera tävlingen.

4.

tävlingsdeltagande: Genom att anmäla sitt deltagande i tävlingen, accepterar de tävlande dessa tävlingsregler. Vidare accepterar de tävlande de beslut som Teknikföretagen kan komma att fatta angående vinnare, förändringar i tävlingsperiod, upplägg, genomförande eller annat som berör tävlingen som definitiva och slutliga.

5.

begränsningar i ansvar: Teknikföretagen är inte ansvarig för;
- tekniska problem och/eller hög trafikbelastning på Internet eller webbsida och/eller kombination av detta
- skada eller fel som kan uppstå på tävlingsdeltagares och/eller annans datautrustning, dataprogram och/eller lagrad data som följd av deltagande i tävlingen
- förändrad lagstiftningen som påverkar tävlingsupplägg och genomförande, myndighetsbeslut, krigssituation, naturkatastrof eller annan liknande händelse
- tävlingsvinst, dess värde, funktion, upplägg och/eller genomförande.

Tävlingsdeltagare kan inte med anledning av felaktigheter i frågor eller svarsalternativ rikta några anspråk av vad slag de än må vara mot Teknikföretagen eller deras partner.

Om arrangören

Tävlingen anordnas av arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen, Box 5510, 114 85 Stockholm.
Frågor gällande tävlingen hänvisas till tobias.eriksson@teknikforetagen.se